V Už na mimořádném jednání ve středu 7. dubna schválili prostějovští zastupitelé dotace na obnovu památek a městské památkové zóny v Prostějově. Způsob, jakým radní rozdělili celkem dva miliony korun na rekonstrukce či jen drobnější obnovu památkově chráněných objektů, nechali zastupitelé bez jakýchkoliv komentářů a kompletní seznam objektů a částek schválili jednohlasně. „Jsem rád, že návrh dotací dostal zřetelně zelenou. Nyní po schválení jednotlivých částek se musíme spojit s vlastníky jednotlivých nemovitostí a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace,“ nastínil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Odbor územního plánování a památkové péče prostějovského magistrátu předložil návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města v rámci dotačního programu Péče o historické dědictví města Prostějova pro rok 2021 v celkové výši dvou milionů korun. „Návrh rovněž počítá s využitím dotace Ministerstva kultury ze státního Fondu regenerace městských památkových rezervací a zón, který přislíbil pro rok 2021 dotaci ve výši 1 205 000 korun na pokračující restaurátorské práce v interiéru kláštera Milosrdných bratří,“ připomněl důležitou součást Jiří Rozehnal s tím, že návrh dotací předložený 7. dubna zastupitelům byl zpracován na základě priorit přednesených na zasedání Komise pro regeneraci městské památkové zóny, které se konalo už v listopadu loňského roku.

Schválením celkové dotace ve výši dvou milionů korun tak prostějovská radnice přispěje na letošní opravy celkem u 14 stavebních investic v památkově chráněných objektech a Večerník v rámci tohoto tématu přináší celkový seznam i rozdělené dotační částky. „Pokud bych to měl co nejstručněji shrnout, dotacemi pomůžeme zajistit výměnu krytiny kostela svatého Bartoloměje ve Vrahovicích, restaurátorský průzkum architektury a štukové výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování v kostele svatého Jana Nepomuckého, což je bývalý klášter Milosrdných bratří, dále restaurátorský průzkum a návrh na restaurování sousoší Poslední večeře z hlavního oltáře kostela svatého Petra a Pavla a také restaurátorský průzkum oltářů, oltářních a závěsných obrazů a dřevěné polychromované výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování v kostele svatého Jana Nepomuckého. Peníze půjdou rovněž na restaurátorský průzkum hlavního oltáře a kazatelny a návrh na jejich restaurování včetně dislokovaných figur dvou andílků, dvou světlonošů, plastiky Krista v hrobě a reliéfu s výjevem Kázání na hoře kostela Povýšení svatého Kříže v Prostějově, na restaurování skulptury sochy svatého Floriána před fasádou kostela svatého Cyrila a Metoděje, na stavebně-historický průzkum bašty ve Školní ulici, na rekonstrukci ohradní zdi nového židovského hřbitova, na obnovu fasády vily Josefa Kováříka na Vojáčkově náměstí, na restaurování kaple svatého Kříže kláštera Milosrdných bratří, rekonstrukci fasády a výměnu oken městského domu i na projekt a restaurátorský záměr památkové obnovy průčelí městského domu, oboje v Havlíčkově ulici,“ vypočítal pro Večerník náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

 

18 graf01