Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci vydal minulý pátek aktuální statistiku nezaměstnanosti za uplynulý měsíc. A ta je navzdory pandemické situaci velice pozitivní! V dubnu totiž poklesl v Olomouckém kraji celkový počet uchazečů o zaměstnání na 17 433 osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na 7 929 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,2 procenta.

K 30. dubnu tohoto roku evidovala krajská pobočka celkem 17 433 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 828 osob nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je však vyšší o 2 643. „Z tohoto počtu bylo 16 581 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 853 méně než v březnu a ve srovnání s loňským rokem byl jejich počet vyšší o 2 708,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 1 651 osob a to je o 395 osob méně než v březnu, přičemž v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce o 1 378 osob. „Z evidence odešlo celkem 2 479 uchazečů. Bylo to o jedenačtyřicet osob více než v předchozím měsíci a o 829 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 939, což je o 41 více než v březnu a o 714 více než ve stejném měsíci minulého roku, dále bylo 463 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 132 více než v předchozím měsíci a o 187 více než ve stejném období minulého roku. Dalších 540 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ rozpitval tradičně velice podrobně aktuální statistiku Mikšaník. 

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Na Šumpersku se počet snížil nejvíce, a to o 238 osob, ale k procentuálně největšímu poklesu došlo na Jesenicku (o 11 procent). Co se týká Prostějovska, tady bylo poslední dubnový den evidováno 2 199 lidí bez práce, z toho 1 237 žen. „Oproti březnu tak zde došlo k úbytku nezaměstnaných o devětapadesát osob. Počet volných pracovních míst stoupl na 1 487 a podíl nezaměstnaných osob klesl na rovná tři procenta,“ uvedl analytik.

Ke konci dubna pak bylo evidováno v Olomouckém kraji 8 815 žen bez práce. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil jedenapadesát procent. V evidenci bylo dále 2 583 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných,“ přidal Jaroslav Mikšaník.

Na konci dubna bylo evidováno 807 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 34 a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 110 osob. Na celkovém čísle se podíleli 5 procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 398 uchazečů o zaměstnání, což je 31 procent všech uchazečů vedených v evidenci. „Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 609 vhodných pro osoby se zdravotním postižením, na jedno volné pracovní místo připadaly 4,2 osoby. Volných míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 1 751, na jedno volné místo tak připadalo 0,5 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 362 míst bez příznaku  ´pro cizince´. Na dalších 4 567 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí,“ přidal další zajímavá čísla hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.