Jak Večerník již informoval v předchozích vydáních, společnost FCC Prostějov reagovala před časem na problematiku likvidace nežádoucích plevelů na komunikacích a pořídila druhé vozidlo se zařízením na likvidaci plevele pomocí horké tlakové vody.

„Provozováním dalšího vozidla lze urychlit práce při likvidaci plevele touto metodou včetně využití zařízení na dezinfekci a čištění dětských hřišť a mobiliáře za současné epidemické situace,“ říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že k zabezpečení efektivního provozu druhého zařízení schválila rada města rozpočtové opatření ve výši 500 000 korun. Likvidovat plevel v prostějovských ulicích tak už budou dvě vozidla. Mapu s vyznačenými místy alternativní metody likvidace plevele naleznou zájemci na webových stránkách města v mapovém portálu.