Komunitní centrum v Konici letos připomíná 100 let od výstavby zdejší sokolovny, v níž po rozsáhlé rekonstrukci působí. Činí tak prostřednictvím Kamínkové stezky, po níž se lidé mohou vydat od uplynulé soboty 8. května až do konce měsíce.

Lidé na stezce budou na základě mapy hledat rovnou stovku červených kamínků a obkreslovat letopočty a jednoduché obrázky, které jsou na nich namalované. Mapu s vyznačenou trasou a soutěžní lístek si mohou vyzvednout na stojanech u bankomatů Komerční banky a České spořitelny v Konici. „Kdo zakreslí minimálně padesát obrázků náležejících ke konkrétnímu letopočtu, bude začátkem června zapojen do losování o ceny,“ navnadila Jitka Klemsová z konického komunitního centra. 

 

HISTORIE SOKOLOVNY V KONICI

Sokolovna v Konici byla vystavěna v roce 1921. Se stavbou se započalo 11. března, 25. září se konalo slavnostní otevření. Výstavba přišla na 400 000 Kč a ve velké míře se do ní zapojili místní sokolové. První divadelní představení zde proběhlo 28. října 1921, jednalo se o hru Karel Havlíček Borovský od F. F. Šamberka. V roce 1986 došlo na přístavbu sokolovny, do níž se zapojilo 80 členů sokola. V roce 1989 byla dokončena střecha, ale v té době již sokolovna spíše chátrala. Poslední kulturní akce na hodně dlouhou dobu se tu konala v roce 1994. S rozsáhlými opravami se začalo v roce 2017, v závěru roku 2019 byla stavba již coby komunitní centrum opět otevřena pro veřejnost.