Zelený koridor lemující říčku Romži ve směru od ulice Josefa Suka až po dálnici D46 k Držovicím má nepříliš zvané obyvatele.

Kolemjdoucí tu denně pozorují ohlodané kmeny stromků a na obou březích také množství nor. „Všimla jsem si toho už vloni, že stromy jsou zde ohlodané a pár už jich i spadlo do Romže. Určitě jsou tu bobři a možná se brzy dočkáme i nějaké té hráze,“ ozvala se nám seniorka z Vrahovic. Večerník si také všiml, že ochránci přírody už některé kmeny starších stromů okolo Romže obalili tkaninou. Pomůže to proti bobrům?