(Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel) S přicházejícím jarem se probouzí fauna i flóra a začíná tak období, kdy si z výletu do přírody přineseme domů i nechtěného parazita. Řeč je o klíšťatech, která mohou přenášet závažná onemocnění a jen v Nemocnici AGEL Prostějov v loňském roce zaznamenali několik desítek případů klíšťové encefalitidy.

„Záleží na klimatických podmínkách a především na tom, jaká je zima a jaro. Standardně nástup klíšťat začíná kolem dubna, ale když jsou teplejší dny, tak jejich aktivita narůstá a může to být klidně již v březnu,“ informuje Zdeněk Prokeš, primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice. Hojně rozšířený parazit v českých klimatických podmínkách přenáší závažná onemocnění, jako je lymeská borelióza, proti které se očkovat nelze a která se léčí antibiotiky, nebo klíšťovou meningoencefalitidu s možností preventivního očkování.

Česká republika stále patří k zemím s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě. V roce 2020 bylo nahlášeno celkem 854 případů, což potvrzuje rostoucí trend posledních let. Klíšťová encefalitida je endemická ve většině zemí Evropy. Česká republika se bohužel významně podílí na ročním celosvětovém výskytu, který činí deset až patnáct tisíc případů,“ říká Hana Tkadlecová ze společnosti Avenier, která spadá do skupiny AGEL a provozuje v zemi 22 profesionálně vybavených center Očkování a cestovní medicíny. „Ačkoliv většina má povědomí o existenci tohoto onemocnění a očkovací látky, je u nás očkováno jen devětadvacet procent populace. Na našem území je přitom mnoho ohnisek, kde jsou dobré podmínky pro život klíšťat. Nakažená klíšťata se vyskytují ve všech krajích České republiky, aktivní začínají být, pokud venkovní teplota na několik dní překročí pět stupňů Celsia,“ upozorňuje Tkadlecová. Očkování má smysl zejména pro lidi hodně se pohybující v přírodě, pro nejmenší děti a starší pacienty, u kterých má nákaza častěji závažný průběh.

V roce 2020 lékaři na infekčním oddělení v Nemocnici AGEL Prostějov poskytli péči nadprůměrnému počtu pacientů s klíšťovou encefalitidou. „Klíšťových encefalitid bylo poměrně dost, od května do září se jednalo přibližně o čtyřicet pacientů. V rámci hospitalizací byl loňský rok silně ovlivněn situací s covidem. Nemohli jsme přijmout všechny pacienty a léčili se proto na jiných odděleních,” uvedl dále primář Prokeš.

Při pobytu v přírodě je nutné chránit se repelenty a mastmi odpuzujícími hmyz, nosit vhodné oblečení a obuv při pobytu v lese a rovněž se po každé procházce v přírodě pečlivě prohlédnout po celém těle. Pokud se přeci jen „nezvaného hosta” domů přineseme, je nutné se ho správně zbavit. Klíště je nejlepší odstraňovat v gumových rukavicích, pokud je přisáto, pak zakápnout alkoholovým desinfekčním prostředkem a vykývat, místo přisátí desinfikovat. Klíště bychom neměli drtit, můžeme jej vyhodit do WC nebo ponořit do desinfekčního prostředku.

Infekční oddělení Nemocnice AGEL Prostějov zajišťuje péči pacientů všech věkových kategorií. Provoz infekčního oddělení je nepřetržitý 24hodinový pro všechna akutní vyšetření a příjmy. Lékaři zajišťují konsiliární činnost v oboru infektologie pro ostatní oddělení nemocnice. Oddělení je zároveň garantovaným pracovištěm pro diagnostiku a terapii virových hepatitid, včetně terapie virové hepatitidy C přímo působícími antivirotiky (DAA) Má registrovanou poradnu pro cestovní medicínu a očkovací centrum.