Tohle mohlo skončit tragédií! Jediné štěstí, že v tu chvíli kolem nikdo nešel... Uplynulý pátek nad ránem vlivem silného poryvu větru došlo v Kolářových sadech v blízkosti hvězdárny k odlomení silné kosterní větve letitého stromu. Vedení města okamžitě přišlo s opatřením a obrovský listnáč bude muset být pokácen.

„Jedná se o dřevinu rostoucí v těsné blízkosti pěšinky ke hvězdárně, oválu, cyklostezky, chodníku pro pěší, workoutového hřiště. Na místě proběhlo v pátek 14. května v devět hodin ráno šetření za účasti vlastníka pozemku, správce zeleně a odboru životního prostředí. Na základě již dříve zpracované inventarizace má dřevina infekci kmene, infekci báze kmene, infekci kosterního větvení, podezření na infekci kořenů a kořeny a kosterní větve jsou napadeny houbovou chorobou. V odlomené kosterní větvi bylo navíc identifikováno bílé tlení, bílá hniloba,“ spočítala neduhy uvedeného stromu Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově.

Verdikt radních a zástupců odboru životního prostředí prostějovského magistrátu tak na sebe nenechalo dlouho čekat. „Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto o havarijním kácení z důvodu přímého ohrožení. Vzhledem k možnému hnízdění ptactva byla celá záležitost projednána s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny, který sdělil, jak v této věci postupovat,“ dodala Sokolová.