Už před dvěma lety upozorňovali prostějovští zastupitelé za SPD na rostoucí problémy v samém centru Prostějova, kam se do různých ubytoven stěhují nežádoucí živly a nepřizpůsobiví lidé.

Ti jsou pak zdrojem nepořádku nejen uvnitř ubytovacích prostor, ale i venku v ulicích, kde navíc žebráním, nadávkami a mnohdy i fyzickými výpady obtěžují slušné občany. Státní i městská policie navíc upozornily, že mnozí tito naprosto nepřizpůsobiví občané jsou zároveň kriminálními živly s častou recidivou trestné činnosti. Na posledním jednání rady města se ale s tímto problémem začalo konečně něco dělat. Jako první přišla na řadu Olomoucká ulice, kde v obávané ubytovně, přesněji řečeno domu hrůzy, bydlí z drtivé většiny Romové.

Stovky stížností obyvatel nejen Olomoucké ulice na chování především romských spoluobčanů ubytovaných v nechvalně proslulém zařízení už probudily z určité letargie i prostějovské radní. A ti se rozhodli jednat!

„Statutární město Prostějov podalo žádost o vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o to, že pokud se v obci či ve městě vyskytuje místo, kde dochází k častému porušování veřejného pořádku, porušování pravidel občanského soužití, více či méně nebezpečné kriminalitě, znečisťování oblasti odpadky, sekrety, požívání alkoholu či jiných návykových látek a tím i negativním dopadem na děti, pak lze tuto oblast prohlásit za místo se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů,“ prozradila výsledek jednání rady města k tomuto bodu Alena Rašková, náměstkyně primátora, v jejíž gesci je řešení problematiky v sociální oblasti.

Večerník zajímalo, co rozhodnutí radních znamená po praktické stránce? „Dopadem našeho rozhodnutí bude, že pokud se chce nastěhovat do této oblasti další člověk, nedostane už příspěvek na bydlení, na který většinou spoléhají majitelé domů, tedy takzvaných sociálních ubytoven. Nyní bude pověřený pracovník státní správy oslovovat Městskou policii, Policii ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí a další zúčastněné strany se žádostí o vyjádření, teprve pak bude probíhat vlastní rozhodnutí,“ vysvětlila Rašková a potvrdila tak, že ubytovna v Olomoucké ulici bude konečně pod permanentní kontrolou.

Rozhodnutí prostějovských konšelů vítá opoziční zastupitel za SPD Pavel Dopita. Právě on už několik let upozorňuje na otřesné chování nežádoucích sociálních živlů v centru Prostějova. „Pokud mám dobré informace, podle rozhodnutí radních se jedná se o nechvalně známou ubytovnu v Olomoucké ulici. Ano, to je ta, kde v bytě pro dva najdete i deset nájemníků! Na komisi pro bezdoplatkovou zónu jsme ji už několikrát řešili, kdy zjištěným výskytem sociálně nežádoucích jevů je obhajitelné vyhlásit zde bezdoplatkovou zónu. To znamená, že noví nájemníci již nedosáhnou na sociální dávku formou doplatku na bydlení. Tím by se při jejich přirozené migraci měl počet těchto specifických nájemníků postupně snižovat,“ řekl exkluzivně Večerníku Pavel Dopita (SPD), zastupitel statutárního města Prostějova.

Jak vidí aktuální situaci a chování nepřizpůsobivých osob? „Aktuálně je pod kontrolou. Je to díky dobré práci strážníků Městské policie Prostějov a k situaci pozitivně přispěla i koronavirová doba. Rozčlenil bych okruh tohoto problému na část týkající se takzvaných samostatných ghett, kde nyní nejsou výraznější excesy. Pak na tu část, která občany zajímá víc. Tou je subjektivní pocit bezpečí, když běžný občan prochází městem. Jak se bude oteplovat, lze letos očekávat návrat k situaci z roku 2019. To znamená, že zejména na náměstí Edmunda Husserla a v prostoru takzvané kuželny na náměstí T. G. Masaryka bude živo... Pokud se na situaci podíváte nezávislým pohledem, najdete u těchto skupin prvky vymezování teritoria. Obsazení několika laviček, zvýšená hlučnost, vytvoření bubliny, kde se ostatní procházející necítí dobře a místu se vyhýbají. Následuje nezřídka pokřikování na kolemjdoucí a snaha o vyvolání konfliktu. Kolemjdoucí se snaží zabránit očnímu kontaktu a jejich snahou je z centra rychle zmizet. Vítejte v džungli! A víte, co je smutné? Na jedné straně tu máme někoho, kdo i několik generací v řadě nepracuje a náš stát mu umožňuje pohodlný zahálčivý způsob života. Na straně druhé je tu ten, kdo to ze svých daní platí. Sociální dávky měly původně sloužit k tomu, aby nikdo nežil na okraji společnosti. Dnes jejich pobírači mají často větší příjem než mladá rodina, která poctivě pracuje. Tragické je, že ta první skupina se navíc cítí nepostižitelná a chová se podle toho,“ zastává jasné názory Pavel Dopita, který je zároveň členem speciální komise města, jež má řešit problémy se sociálními jevy v Prostějově.

„Zřízení komise reagovalo před několika lety na vznik situace, kdy se z jednoho nájemního domu na křižovatce ulic Újezd a Svatoplukova stala sociálně vyloučená lokalita a byly určité signály, že obchodníci s chudobou mají zájem o další domy v lokalitě. Tímto se toto podařilo zastavit, protože město Prostějov dalo na vědomí, že se tomu, aby mu vzniklo ghetto v centru, bude bránit. Následně jsme tedy řešili nejenom například ubytovnu v Olomoucké. Komise pracuje a uvidíme, co přinese tento rok,“ podotkl Dopita. „Ještě bych rád poznamenal, že pokud si v Prostějově myslíme, že s nepřizpůsobivými máme problém, netušíme, s čím se musí potýkat v obcích okolo. Zejména na jihu Prostějovska máme dlouhodobě založeno na velký sociální problém. To nám zůstalo tak nějak skryto, ale jedná se o problém, který budeme muset řešit,“ uzavřel toto téma prostějovský opoziční zastupitel za SPD.