Jak vyřešit nepřehlednou a do jisté míry i nebezpečnou křižovatku na náměstí Padlých hrdinů v Prostějově? Tak tyto plány se už na radnici kují minimálně deset let. Na řešení se původně čekalo s tím, že dříve plánovaný rondel by se zde mohl postavit společně s rekonstrukcí Vrahovické ulice. Ta však byla pět let po sobě odkládána a tak téměř do zapomenutí se odsunul i projekt řešení zmíněné křižovatky ulic Svatoplukovy, Českobratrské a Vrahovické. Nové úvahy ožily až teď!

 

Jak se Večerník dozvěděl, na nedávné schůzi probírali členové dopravní komise města celkem tři studie, které navrhovaly různá provedení výstavby rondelů na náměstí Padlých hrdinů. Všechny ale byly zamítnuty! „Dopravní komise jako poradní orgán rady města doporučila nevyužít žádnou z předložených variant. Varianty byly tři, navrhovaly kruhový objezd, nicméně každá měla nějaký nedostatek,“ potvrdila Večerníku Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora zodpovídající za dopravu v Prostějově.

„Varianta první navrhovala „kruháč“ nejmenší, a současně v ní ulice Českobratrská/,ý, ze které při větším provozu nejde odbočit doleva, zůstala beze změny a tím pádem zůstal také neřešen hlavní problém již zmiňovaného odbočení vlevo. Varianta druhá měla Českobratrskou zahrnutou do změn, ale vzhledem k velikosti rondelu by bylo nutno zbořit dům na spojnici na rohu Vrahovické a Svatoplukovy, takže tato studie rovněž neprošla. Třetí návrh rovněž zahrnoval Českobratrskou ulici, při realizaci rondelu by se musel ale zlikvidovat památník obětem hladové demonstrace a vlastně by zaniklo celé náměstí Padlých hrdinů,“ objasnila Rašková důvody, proč členové dopravní komise ani jednu z variant neschválili.

„Každý, kdo touto oblastí jezdí, ví, že jsou tu dva problémy. Jeden je odbočení z ulice Českobratrské vlevo, druhý je napojení se z ulice Svatoplukovy na ulici Vrahovickou. To je důvod, proč jsme zadali řešení odborníkům. Teď víme, že pokud bychom na některé řešení přistoupili, co to bude obnášet a zda to je, či není pro město přijatelné,“ dodala náměstkyně prostějovského primátora, které se Večerník ještě zeptal, jaké tedy řešení křižovatky na náměstí Padlých hrdinů mají radní ještě v rukávu a kdy k němu konečně dojde? „Křižovatka bude tedy řešena menšími změnami, konkrétně úpravou odbočovacích jízdních pruhů. Ale kdy to bude, dnes nedokáži říct,“ pokrčila rameny Alena Rašková.