Až do konce roku 2023 bude městskou hromadnou dopravu v Prostějově zajišťovat společnost FTL, ostatně nikdy v historii města tomu nebylo zatím jinak. Na posledním jednání však už radní připravovali plán na vyhlášení výběrového řízení na provozovatele této služby během let 2024 až 2033. Proč na tak dlouho? A může výsadu zajistit MHD v Prostějově mít opět společnost FTL? Tyto otázky Večerníku zodpověděla náměstkyně primátora Alena Rašková.

„Soutěž na provozovatele MHD musí být rok před vyhlášením vlastního výběrového řízení oznámena v úředním věstníku Evropské unie. Teprve po tomto roce může být vyhlášeno vlastní výběrové řízení a po výběru vítězného uchazeče musí mít tento vítěz zase rok čas na případné pořízení autobusů. Proto se o tom jedná už teď, i když se to zdá zbytečně brzy. Na radě jsme projednávali zápis do uváděného věstníku,“ vysvětlila Večerníku situaci Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora Prostějova, v jejíž gesci je doprava ve městě.

A proč se veřejná zakázka na městskou hromadnou dopravu vyhlašuje na tak dlouhou dobu? „Délka předpokládané smlouvy s dodavatelem na deset let je dnes už prakticky u všech obdobných soutěží v dopravě i v jiných městech či krajích republiky. Pokud provozovatel městské hromadné dopravy bude čerpat dotace na pořízení autobusů, je vždy podmínkou dotace právě udržitelnost deseti let. Pokud dopravce bude pořizovat autobusy za vlastní prostředky, musí zase rovněž uvažovat o odpisech tak, aby za asi deset let mohl obnovovat vozový park,“ odpověděla náměstkyně prostějovského primátora s tím, že v tuto chvíli je těžké odhadovat, kdo se do soutěže přihlásí a s jakými nabídkami. „Velkých dopravců, kteří by MHD mohli zvládnout, je dnes víc. Osobně bych byla ráda, aby nám zůstala společnost FTL. Myslím, že celkově panuje spokojenost s jejich službami. Nicméně kdo bude zabezpečovat městskou hromadnou dopravu v Prostějově, nám ukáže až za více než rok výběrové řízení,“ konstatovala Rašková.