Nejprve definice vraku podle zákona č.13/1997 sb. o pozemních komunikacích. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.

 

Dále se jedná o vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku.

Je nutné rozlišit vozidla, která opravdu vykazují známky vraku a vozidla, která mají pouze propadlou technickou kontrolu anebo jen vypuštěné pneumatiky a jejich poškození není jinak závažné. Odstranění autovraku může dle zákona provést pouze vlastník pozemní komunikace. V drtivé většině případů je majitelem město Prostějov, které odtažení vraků zajištuje prostřednictvím specializované firmy na ekologickou likvidaci autovraků.

Lidé si často myslí, že odstranit takové vozidlo z komunikací a parkovišť města je možné poměrně rychle. Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích dává však jasné termíny. Umožňuje, mimo jiné, vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců (propadlá STK) ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) bude vlastník pozemní komunikace (město) oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě,“

Strážníci od začátku roku 2021 zjistili v ulicích města 48 vozidel, u kterých je propadlá technická kontrola více jak šest měsíců nebo není sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Častou kontrolou a úsilím se podařilo některé majitele přimět k jejich odstranění z pozemní komunikace. Odstraněno bylo prozatím za tento kalendářní rok 13 vozidel.