V souvislosti s mateřskou školou ve Smetanově ulici ve Vrahovicích projednávali minulé úterý prostějovští radní hned dvě zásadní záležitosti. Jednak museli vyřešit rezignaci dlouholeté ředitelky Jany Baarové a projednat závěry kontroly, ke které došlo v této mateřince na podzim loňského roku. Školku na „Smetance“ povede dočasně Eva Pírková.

 

Rezignace ředitelky MŠ ve Smetanově ulici mnohé překvapila. „Jana Baarová oznámila zřizovateli, že ke dni 30. června tohoto roku rezignuje na svou funkci. Proto byla do funkce ředitelky na dobu určitou jmenována Eva Pírková. Funkci bude vykonávat do doby, než proběhne konkurzní řízení a bude jmenován nový ředitel. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Baarové za její dlouholetou kvalitní práci ve funkci ředitelky i za její kvalitní pedagogickou činnost,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek prostějovského primátora, který v těchto měsících zastupuje svého kolegu Jana Krchňavého. Právě ten má školství v Prostějově na starosti.

Večerník se chtěl odstupující ředitelky zeptat na její důvody rezignace, ale během minulého týdne neuspěl. „Paní Baarová vykonávala svoji funkci dvaadvacet let. Nyní je ale nepřítomna, zkuste to příští týden,“ vybídla Eva Pírková, která byla radou města zvolena zástupem ředitelky Baarové.

Rada města projednávala v úterý i záležitost ohledně splnění nápravných opatření v MŠ Smetanova. O co vlastně šlo? „Na podzim roku 2020 proběhla v této mateřské škole veřejnosprávní kontrola na vyhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. Bylo konstatováno, že vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu s platnou legislativou a je dostatečně přiměřený a účinný a zajišťuje podmínky pro účelné a efektivní hospodaření s veřejnými finančními prostředky. Nebylo tedy zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků zřizovatele a ani nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Byly nalezeny pouze dílčí nedostatky, které byly ihned odstraněny,“ informoval první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.