Od uplynulé soboty 28. května je pro veškerou dopravu uzavřena Lidická ulice v Prostějově. Důvodem je realizace stavby společnosti REKO MS Prostějov. Doprava se v Lidické ulici vrátí do normálu až 27. srpna tohoto roku.

„Od soboty 28. května až do 27. srpna bude zcela uzavřena komunikace v Lidické a Studentské ulici, konkrétně parkoviště. Od pondělí 31. května do 16. července pak půjde ještě o částečnou uzavírku další části Lidické ulice, v tomto případě z důvodu posuvného pracovního místa. Ve Studentské ulici bude navíc platit celková uzavírka pro autobusy, a to v termínu od 12. července do 20. srpna. Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřené části komunikace a okolní komunikace,“ uvedl Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

 

Příměstská autobusová doprava

 

Předmětným úsekem ulice Lidická nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, linky budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 780407, 810630

Dotčené spoje uvedených linek budou vedeny po jednosměrné objízdné trase – ze silnice II/367 (ul. Dolní) po MK ul. Jezdecká na náhradní zastávku Prostějov, Lidická, po MK Jezdecká a Okružní na silnici II/433 (ul. Brněnská), dále dle platných licencí.

Linky 780408, 780409, 780410

Dotčené spoje uvedených linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase – ze silnice II/367 (ul. Dolní) po MK ul. Jezdecká na náhradní zastávku Prostějov, Lidická, po MK ul. Jezdecká a Okružní na silnici II/433 (ul. Brněnská), dále dle platných licencí.

Zastávka Prostějov, Lidická bude v Etapě 2 předmětné uzavírky obousměrně přemístěna na MK ul. Jezdecká.

Ostatními výše uvedenými uzavřenými úseky (prostor parkoviště ul. Studentská) není VLD vedena.