Jasný plán, který má připravit obce Mikroregionu Kostelecko na dopady měnícího se klimatu, vzniká od listopadu 2020. Seznam klimatických opatření mikroregion připraví do konce léta.

Vznikající Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu cílí na snižování teploty během vln horka, hospodaření s vodou, vodu a sucho v krajině i zastavěných územích obcí, zachytávání srážkové vody a energetické úspory.

„Extrémní výkyvy počasí v posledních letech zasahují stále více také náš mikroregion. Asi nejvíce to vnímáme v podobě sucha a lokálních, bleskových povodní, což jsou dvě strany téže mince. A tyto výkyvy mají dále dopad na kvalitu naší půdy a její erozi. Změny klimatu se projevují se zpožděním, můžeme tedy čekat v následujících letech stupňování problémů,“ vysvětluje Jarmila Stawaritschová, předsedkyně Mikroregionu Kostelecko a starostka obce Čelechovice na Hané.

Cestu ke zvládnutí situace v Mikroregionu Kostelecko tvoříme spolu s obyvateli a také za pomoci Norských fondů.

Se vznikem nové adaptační strategie na klimatickou změnu pomáhá i veřejnost. Od února se mohli lidé podělit o své návrhy v anketě na webu https://kostelecko.webnode.cz a tyto návrhy budou také důležitým podkladem pro její  konečnou verzi.

K naplnění tohoto významného projektu pro Kostelecko pomáhají finance z Norských fondů, které přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

Jak Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na změnu klimatu vzniká?

Na základě odborných analýz a průzkumu v terénu dochází nejprve k posouzení zranitelnosti celého území vůči změně klimatu. Dále dojde k návrhu opatření. Může jít např. o postupy pro zadržování vody v krajině, podporu hospodaření s vodou, zelené střechy aj. Následně bude mikroregion hledat financování pro naplnění schválených opatření.

„Velký potenciál skýtá oblast mitigačních opatření, která zmírňují změny klimatu. Jde o moderní energetiku, obnovitelné zdroje, energetické úspory. Je to i odpovědném nakládání s odpady v duchu cirkulární ekonomiky. V té odpad není odpadem, ale další surovinou ke zpracování,” ukazuje směr za zpracovatelský tým Jan Závěšický ze společnosti Aqua Force.

Zpracovaná adaptační strategie bude dostupná všem obcím Mikroregionu Kostelecko a ty pak budou konkrétní opatření naplňovat v závislosti na finančních možnostech. Snahou představitelů obcí je spolu s realizačním týmem vytvořit jasný a především realizovatelný plán, který nebude jen ,,šuplíkovým“ dokumentem.