Před časem byly svrženy dřeviny kolem zděného ohrazení hřiště za budovou základní školy v Palackého ulici. Vykácení jehličnanů bohužel bylo nutné pro stavbu oplocení. „Magistrát zvažoval v dané lokalitě vysadit alespoň malou náhradu.

Nabízela se zelená plocha, která by byla provedena ze štěrkohlíny a zatravněná. Do ní jsou však umístěny vsakovací šachty, do kterých je svedeno odvodnění sportovních ploch vybudovaných v roce 2015 a stávající dešťová kanalizace. Plocha slouží k volnému pohybu dětí při hodinách tělesné výchovy, takže tento záměr musel být změněn,“ vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Určitou možností se tak následně jevila keřovitá náhradní výsadba v prostoru za oplocením, což by však nebylo dostačující v požadované náhradní výsadbě za pokácené stromy a také údržba by byla problematická. „Mohu nyní potvrdit, že se nakonec podařilo dojednat vysazení stromů přímo v této lokalitě. Vzhledem k prostorovému omezení to nebylo jednoduché. Konkrétně tedy budou na podzim letošního roku vysazeny čtyři štíhlé habry s úzkou formou koruny a do prostoru mezi sportovní plochou, sousedními objekty a oplocením z ulice Knihařská bude vysazen jeden solitérní strom, a sice červenolistý javor,“ popsala náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).