Prostějov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2000, která - realizující místní Agendu 21 - jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst i obcí a tvoří Aalborskou chartu. Jen v minulém roce bylo rozděleno celkem 88 tisíc korun mezi 9 uchazečů na akce zaměřené především na zdravý životní styl, sport, využívání volného času, propojování aktivit mladých i seniorů v našem městě.

„Zdravé město vytváří kvalitní a příjemné místo pro život na základě domluvy s jeho obyvateli. Otevírá prostor pro posilování aktivit a jejich zájmů. Projekt je součástí aktivního života především těch obyvatel, kteří již patří do řad seniorů,“ říká politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).

Tato forma finanční podpory je podle jejího vyjádření v našem Zdravém městě ověřená. „Veřejností nejvíce oceňované a zdařilé jsou dotační projekty, například kurzy pečení, brožurky, odborné přednášky pro nemocné postižené celiakií, které zajišťuje Sdružení rodičů Sedmikráska. Dále podporujeme Setkání všech generací v Regionálním centru Iris, Workshopy o mediální gramotnosti, Dobrodružství s počítačem, kreativní dílny, sportovní využívání volného času, je to podpora mladých rodin a mnohem více,“ vypočítává Rašková, která zároveň připouští, že mnoho akcí, které jsou součástí života, se bohužel uskutečnit nemohlo.

Důvodem byla epidemická situace v naší republice. Bezpečnostní nařízení vlády totiž výrazně ovlivnila průběh realizace projektu. Zorganizováno bylo proto pouze několik počinů. Akce Zdravého města jsou zaměřené především na seniory a právě tato skupina je jedna z nejvíce ohrožených. „Je třeba říci, že nic nekončí. Stále získáváme nové partnery, kteří sami projevují zájem o spolupráci a chtějí přispívat k rozvoji našeho města. Jsme moc rádi, že aktivity a projekty Zdravého města a jeho partnerů jsou vnímány většinou veřejností velmi pozitivně. Děkujeme všem občanům i organizacím, kteří takto přispívají k udržitelnému rozvoji a podporují kvalitu života v našem městě,“ uzavřela politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková.