Velkého potlesku a vyznamenání z rukou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka se v pondělí 21. června dostalo Vlastimilu Mráčkovi a Mojmírovi Janků.  Oba působí v sociálních službách – první jako dobrovolník, druhý jako dlouholetý profesionál. Cenu za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením si pánové převzali na začátku zasedání krajského zastupitelstva.

„Ocenění uděluje kraj už od roku 2005. Pokračovat v tom bude i v příštích letech, protože lidí, kteří si uznání a poděkování zaslouží, je v našem regionu stále dost,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Vlastimil Mráček nezištně pomáhá v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, kde provádí masáže a rozcvičování. V současné době působí ve spolku Pomocná ruka v Prostějově.

Mojmír Janků uvedl do činnosti Poradenská centra pro osoby se sluchovým postižením v rámci Olomouckého kraje. V letošním roce završuje 45 let své záslužné činnosti pro osoby se zdravotním postižením.

 „Z rozpočtu Olomouckého kraje jdou ročně do sociálních služeb desítky miliónů korun. Oba dnes ocenění pánové do nich ale investovali mnohem více – svůj čas, energii a hlavně srdce,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek.