Nosnými body programu úterního jednání zastupitelstva bylo schválení účetní závěrky města za rok 2020 a stejně tak výsledků rozpočtu za loňský rok. Oba dva veledůležité dokumenty zastupitelé schválili, dokonce i některými hlasy z řad opozice.

Výsledky hospodaření statutárního města Prostějova se Večerník zabývá velice podrobně v hlavním materiálu této dvoustrany. Připomeňme, že rozpočet roku 2020 počítal se schodkem ve výši 90 milionů korun, ovšem z různých důvodů skončil rekordním přebytkem přesahujícím 174 milionů korun.

„Společně s dalšími finančními prostředky tak převádíme do fondu rezerv bezmála 300 milionů korun,“ podtrhl nejdůležitější fakt primátor František Jura, načež zastupitelé 26 hlasy z 32 přítomných výsledky loňského rozpočtu schválili.

Podobně tomu bylo také u účetní závěrky za rok 2020. Fakt, že účetnictví na radnici je v pořádku, potvrdila kontrolou specializovaná a nezávislá auditorská firma.