Spousta aut, ruch, hluk a do toho výfukové plyny. I tak donedávna mohl vypadat výlet po některých turistických trasách (nejen) na Drahanské vrchovině. Nyní se tomu ale Klub českých turistů (KČT) rozhodl udělat přítrž. A tak některé značené trasy přesunul. Priorita přitom byla jasná.

„Nemusím zdůrazňovat, že k převedení ze silnice nás vedla jak bezpečnost turistů ve stále houstnoucím provozu, ale také zatraktivnění trasy. Málo koho totiž baví šlapat po asfaltu a dávat pozor na auta,“ konstatuje vedoucí značkař na Prostějovsku Ivan Dostál.

Tentokrát Klub českých turistů se značkaři přesunul červenou značku z prostoru Drahany, Otinoves a Rozstání do terénu. A to zejména terénu lesnatého. Akce to byla dlouhodobá a přispěly na ni i některé obce, kterých se týkala. „Příprava a schvalovací proces celé akce trvaly něco málo přes jeden rok a musím ocenit velmi vstřícný postoj starostů zainteresovaných obcí. Zvláště pak starosty Otinovsi pana Petra Koláře, který přispěl též svým dílem společně s dalšími značkaři při realizaci změn přímo v terénu,“ poděkoval na dálku Ivan Dostál.

Šlo přitom o logisticky náročnou operaci. „Sama realizace v terénu byla organizačně dost náročná a mezi značkaři jsme ji nazvali akce ‚kulový blesk‘ podle známého filmu. Kvůli rozsáhlým změnám a zamezení bloudění turistů jsme museli všechny změny provést v co nejkratším čase. Na tom se podílelo současně čtrnáct značkařů,“ dodává s úsměvem Ivan Dostál. Zároveň upozorňuje, že změny zatím nejsou zaneseny do serveru Mapy.cz. Nejedná se přitom o první podobnou novinku. KČT se dlouhodobě snaží posunout značení do terénu. V minulosti tak učinil třeba v případě zelené značky u Otaslavic.