Prostějovští radní se v pátek na svém posledním jednání zabývali zkvalitněním života obyvatel sídliště Kostelecká, a to navýšením počtu parkovacích stání a vytvořením míst pro relaxaci místních obyvatel. Regenerace jednoho z vnitrobloků s však vyžádá přesazení stromů.

Práce by zde měly probíhat tak, aby došlo k minimálnímu poškození stávající vegetace. „Z důvodu zmiňované plánované výstavby nového parkoviště necháme přesadit čtyři mladší stromy ze stávajícího na nově vybrané místo na sídlišti Kostelecká. V současné době byla tato studie projednána na výrobních výborech, dále se zástupci bytových domů a nyní je připravováno veřejné projednání,“ nastínil postup náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil odhad nákladů na projektovou dokumentaci. Ty by mohly činit 40 tisíc korun.

Nové místo pro život tak získá čtveřice stromů. Přesazení těchto dřevin je plánováno pravděpodobně na podzim roku 2021 kdy se jedná o zahradnicky nejvhodnější termín.