Magistrát města Prostějova zveřejnilo informace potřebné pro přihlášení trhovců na XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti 2021, které se uskuteční 11. a 12. září 2021 od 8:00 do 19:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka, Žižkově náměstí a Pernštýnském náměstí.

Výběrová komise bude z došlých přihlášek vybírat řemeslníky a prodejce pro účast na hodovém jarmarku.

Kritéria výběru budou následující:

1. dodání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu

2. prodej spojený s ukázkami tradičních lidových řemesel

3. zboží řemeslné výroby

4. kvalita sortimentu

5. originalita a pestrost sortimentu

6. kulturně společenská úroveň stánku (stánky bez reklam, celkový vzhled)

7. celková pestrost sortimentu na nám. T. G. Masaryka

8. realizovatelnost požadavků prodejce na vlastníka pozemku

Prodejcům vybraným výběrovou komisí budou následně zaslány organizační pokyny a číslo místa stánku na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o prodej v přihlášce

Přihlášku vyplňte čitelně a zašlete obratem na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní ul. č. 4, 796 01 Prostějov nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova.

Termín uzávěrky přihlášek: 8. 8. 2021.

Přihláška k účasti je k dispozici pod článkem. Přílohou přihlášky zašlete fotografii vašeho stánku, eventuálně nabízeného zboží (podklad pro hodnocení kritérií výběrové komise). V přihlášce rovněž uveďte případný požadavek na umístění vašeho stánku v prostoru náměstí.

Prodejci občerstvení mohou stánky otevřít již v sobotu 11. září 2021 od 9:00 hodin, ukončení prodeje v 19:00 hodin. Každý vybraný prodejce má z prostorových důvodů nárok pouze na 1 stánek 3 m široký! (Větší stánek uvádějte v požadavcích přihlášky).