Město Prostějov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2000. Zdravá města realizující místní Agendu 21 jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí s názvem Aalborská charta. Nyní institut Zdravého města Prostějova rozděloval dotační peníze.

„Zdravé město vytváří kvalitní a příjemné místo pro život na základě domluvy s jeho obyvateli. Otevírá prostor pro posilování aktivit a jejich zájmů. Projekt je součástí aktivního života především těch obyvatel, kteří již patří do řad seniorů,“ říká politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková. Projekt Zdravé město dotačně podporuje akce zaměřené především na zdravý životní styl, sport, využívání volného času, propojování aktivit mladých i seniorů v našem městě. Tato forma finanční podpory je v našem Zdravém městě ověřená.          „Mám-li být konkrétní, tak na jednání radních jsme schválili podporu mířící například na organizaci tanečních odpoledních čajů, na organizaci lekcí chůzí s holemi Nordic Walking, na pořádání jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi, konkrétně na zajištění dopravy a vstupného, dále například na workshopy a přednášky zaměřené na zdravý životní styl, na zajištění zdravotního cvičení pro seniory, na soutěže Dobrodružství s počítačem, na akci Noc s Andersenem nebo třeba na Tvořivé dílny s ICM. Celkem jsme rozdělili 108 tisíc dotačních korun,“ usmívá se politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková.