Domovní správa Prostějov provozující obě prostějovská koupaliště, městské lázně, zimní stadion, Společenský dům, fotbalový areál, městskou tržnici i celé tepelné hospodářství na tom v loňském roce navzdory koronavirové krizi skončila po ekonomické stránce velice dobře. Přestože všechna sportovní zařízení včetně kulturního domu byla více než půl roku uzavřena, hospodaření Domovní správy zůstalo v černých číslech. Společnost dokonce vykázala zisk.

Hospodaření Domovní správy Prostějov skončilo za loňský rok přebytkem. „Obchodní společnost vykázala k 31. prosinci 2020 hospodářský výsledek před zdaněním v hodnotě plus 1 694 549,40 koruny. Tento výsledek především ovlivnil teplotně příznivější průběh topné sezóny v loňském roce s nižšími dodávkami tepla o 2 371 GJ oproti předešlé sezóně. Výsledek hospodaření dále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku v Krasicích, a to celkem ve výši 3,452 milionu korun. Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň z příjmů ve výši 52 276 korun,“ uvedl Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

Přebytkového hospodaření se podle dostupných statistik podařilo docílit i přesto, že tržby z provozu mnoha zařízené byly mnohem nižší než v roce 2019. „Například co se týká koupališť, v roce 2020 jsme kromě koronavirové krize prožili i otřesnou sezónu, co se týká počasí. Na druhé straně mnohé tržby ze zimního stadionu, kulturáku a dalších zařízení jsme dokázali udržet díky dlouhodobým pronájmům prostor živnostníkům či podnikatelům. A ještě je nutno zdůraznit, že kvůli nucenému uzavření zimního stadionu, lázní a dalších zařízení jsme získali „odškodné“ v rámci vládních kompenzací z programu Antivirus,“ vysvětluje Vladimír Průša.

Určitě ale také není bez zajímavosti, že Domovní správa stále eviduje v účetnictví některé závazky, ovšem také daleko vyšší pohledávky. Například 8,2 milionu korun za občany Prostějova na nájemném v městských bytech. Ale to už je jiné téma...

 

roční náklady domovní správy v roce 2020 na zajištění provozu

zařízení                                             náklady (v milionech Kč)

Tepelné hospodářství                        77,64

Městské lázně                                    10,24

Zimní stadion a velodrom                 10,23

Aquapark                                           5,94

Společenský dům                               3,96

Fotbalový areál                                  1,99

Koupaliště Vrahovice                        1,62

Městská tržnice                                 0,56