Další prázdninové jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční v úterý 27. července. „Mimo jiného máme na programu projednat zadávací řízení na propagační služby pro město ze strany volejbalového a fotbalového klubu, diskutovat budeme o zajištění provozu veřejných WC ve městě do roku 2025 a zabývat se budeme rovněž prvními pokyny pro sestavení rozpočtu města na rok 2022.

Schvalovat budeme rovněž rozpočtová opatření na investiční akce, například na obnovu vybavení dopravního hřiště, dopravní terminál v ulici Újezd, na vybavení kuchyně v Národním domě či na nové sedačky na zimním stadionu. Zabývat se budeme také majetkoprávními záležitostmi a podporou kulturních a sportovních akcí,“ sdělil Večerníku primátor Prostějova František Jura.

Večerník z výsledků jednání prostějovských radních přinese v příštím vydání podrobnější informace.