Vzhledem ke změně uzavírky Vrahovické ulice zveřejnila společnost FTL na webových stránkách Magistrátu statutárního města Prostějova výlukový jízdní řád linky 785051 s platností od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021.


Současně bude probíhat výluka železničního přejezdu směrem na Vrbátky, a to od 4. 8. 2021 do 5. 8. 2021, a to včetně. V tyto dny se autobusy budou otáčet pouze v Čechůvkách. Oznámení této změny bude označeno dopravcem na označnících autobusových zastávek.
POZOR: Po zprovoznění mostu přes Romži (od 15. 8. 2021) se MHD přizpůsobí novým objízdným podmínkám, o čemž společnost FTL bude informovat širokou veřejnost na webu i facebooku města.