Dlouhodobá rekonstrukce Vrahovické ulice se sice dostala do další fáze, ovšem její první etapa, která měla skončit 31. července, není dokončena ani náhodou. V úseku od křižovatky s Tovární ulicí až po kostel v Majakovského ulici je stále ještě spousta nedodělků, které pražská stavební firma i přes původní sliby stále není schopna odstranit. Podle aktuálních informací se tak mají tyto práce protáhnout až do konce tohoto roku! Mezitím se již naopak čile pracuje na dalším úseku po obou stranách železničního přejezdu ve Vrahovické ulici.

Jak si Prostějované v posledních dnech zcela jistě všimli, stavební ruch teď panuje v úseku od křižovatky s Průmyslovou přes železniční přejezd až po Janáčkovu ulici. „Od středy 25. srpna tady probíhá pokládka nového živičného povrchu uzavřené části Vrahovické ulice od křižovatky Průmyslová přes železniční přejezd po křižovatku Janáčkova. Tento úsek bude zprovozněn v příštím týdnu, podle všeho do středy 1. září,“ informoval Večerník minulý čtvrtek Jiří Rozehnal(ANO 2011), náměstek primátora Prostějova, v jehož gesci jsou stavební investice.

Během tohoto týdne se pak uzavře také úsek Vrahovické ulice včetně mostu přes Hloučelu po křižovatku s ulicí Průmyslová, kde se nachází slévárna. „To znamená, že z Vrahovic směrem na centrum bude možno projet po trase ulic M. Pujmanové, Za Drahou, Průmyslová kolem čerpací stanice a zpět doleva na Vrahovickou. Budou zahájeny práce na mostu přes říčku Hloučelu a pokračovat bude odstranění vad a nedodělků v úseku od ulice Tovární až po křižovatku s Majakovského ulicí,“ upozornil Rozehnal, kterého se Večerník zeptal, jak magistrát reaguje na stále trvající nedodělky z první etapy, které i přes sliby zhotovitele nebyly stále odstraněny? „Město Prostějov nepřevzalo žádnou část stavby, které jsou předmětem financování ze strany magistrátu. Musím konstatovat, že průběh a kvalita prací na této stavbě se bohužel vymykají normálu a přináší spoustu komplikací, bohužel i emocí na všech stranách. Jednáme permanentně v této záležitosti s hlavním investorem Olomouckým krajem, aby zhotovitel zrychlil tempo a zkvalitnil práci. Pracovníci magistrátu včetně mě jsou na stavbě každý den a zabýváme se podněty občanů. Poslední jednání se uskutečnilo ve středu pětadvacátého srpna a byli jsme spolu s Olomouckým krajem ujištěni zhotovitelem, že celá Vrahovická ulice bude dokončena dle harmonogramu do konce roku 2021,“ uvedl Jiří Rozehnal, čímž naznačil, že první etapa rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově se vlastně protáhne o pět měsíců! A s tím přibyla ještě další nečekaná komplikace! „Z důvodu odstraňování nedodělků bude od středy prvního září uzavřen úsek od mostu přes Romži, včetně mostu, až po křižovatku ulice Vrahovické s ulicí Průmyslová,“ informovala Anna Kajlíková, mluvčí prostějovského magistrátu.

Lapálie ve Vrahovické ulici tak pokračují...