Na jaře letošního roku bylo v České ulici v Prostějově pokáceno na třicet letitých lip. Důvodem byla připravovaná rekonstrukce vodovodního řadu. Ta byla rozdělena na tři etapy, z nichž ta poslední měla být dokončena 28. srpna.

Současná situace je ale těmto plánům na hony vzdálená. „Sousední ulice Krátká je stále neprůjezdná, celá Česká ulice je pak zamořena metrovou lebedou, před restaurací dvaceticentimetrový propad v dlažbě, nedokončené osvětlení. Jediné, co proběhlo velmi rychle a bylo zcela zbytečné, bylo pokácení třiceti krásných zdravých lip,“ láteří zdejší obyvatel Josef Flašar. Jak je tedy možné, že společnost Vodovody a kanalizace nedodržela slíbené termíny a aktuálně se v České ulici ani nepracuje? „Konečná etapa dokončení se musí posunout z několika důvodů. Dodávky materiálu se proti požadavkům zhotovitele posunuly a v důsledku toho se posunula i konečná etapa o čtrnáct dnů. Na zdržení se podepsaly i opravy přípojek pro jednotlivé odběratele, hlavně protlačování na druhou stranu ulice. Posečení lebedy bude zajištěno,“ informovala Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů prostějovského magistrátu.