Obyvatelé Nezvalovy ulice nedávno požádali magistrát o stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, které v této lokalitě chybí. Obzvláště pak tito občané stojí o nádoby na biodpad. „V této lokalitě dochází k údržbě zeleně i mimo soukromé vlastnictví a dost by to tomuto okolí pomohlo.

Prostor pro umístění těchto kontejnerů je ideálně přilehlý přímo u Olomoucké ulice, jde o prostranství naproti penzionu, kde by ani nijak výrazně neomezily parkovací možnosti,“ napsal v žádosti magistrátu Pavel Nový z Prostějova. Odpověď ho a další občany Nezvalovy ulice potěšila jen napůl. „Navrhovanou možnost na rozšíření stanoviště kontejnerů na tříděný odpad prověříme a případně zabezpečíme jejich umístění. Kontejnery na bioodpad však do ulic již neumísťujeme, jelikož jsou zneužívány k ukládání směsného nebo znehodnoceného bioodpadu. Občanům doporučujeme pořízení vlastních nádob na bioodpad a zapojení se do systému svozu,“ uvedla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby.