Náměstkyně primátora pro kulturu v Prostějově Milada Sokolová (ODS) předložila zastupitelstvu návrh na poskytnutí dotace ve výši 50 000 korun, o kterou požádalo Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově.

„Gymnázium požádalo město o tuto dotaci, která bude určena na dokrytí finančních prostředků na celoroční činnost Divadla Point. Tento příspěvek je účelově vázán na činnost tohoto studentského divadla a bude z něj hrazen pronájem, služby související s pronájmem, energie, materiál, kulisy, kostýmy a scéna,“ vysvětlila Milada Sokolová. Zastupitelé nebyli proti poskytnutí této dodatečné dotace a drtivou většinou hlasů ji schválili.