Pravidelným bodem programu, o kterém komunální politici jednají na každém zasedání zastupitelstva, je osud budovy místního nádraží v Prostějově. Náměstek primátora Jiří Rozehnal pokaždé informuje o vývoji jednání mezi městem a Správou železnic. Jak známo, magistrát má zájem budovu odkoupit, to samé ale platí o zájmu podnikatele Richarda Benýška.

 

Od červnového zastupitelstva náměstek Rozehnal opět jednal s představiteli Správy železnic, ale mnoho novinek z toho nevzešlo. Zůstává tedy v platnosti, že majitel budovu nabídne k odkupu. Podle všeho asi nejvyšší nabídce, ze zákona musí ale nejprve oslovit státní instituce nebo magistrát. Prozatím ale má Správa železnic plno jiných myšlenek než řešit osud místního nádraží.

„Jednání se Správou železnic se nyní trošku komplikuje. Tato organizace nyní řeší spoustu jiných investic. Jak jsem se dozvěděl, plánuje například zkapacitnění trati z Nezamyslic přes Prostějov do Olomouce, proběhne rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově, výstavba podjezdu ve Vrahovické ulici a k tomu ještě rekonstrukce kolejiště a nástupišť na místním nádraží,“ povzdechl si Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov. „Co se týká budovy místního nádraží, obdržel jsem příslib, že koncem září navštíví prostějovský magistrát zástupci vedení Správy železnic a nastíní nám své plány a nabídky v případě této budovy. Údajně má Správa železnic nějaké pozemkové nároky v souvislosti s rekonstrukcí celého místního nádraží. Necháme si vše vysvětlit a budeme zastupitelstvo pochopitelně okamžitě informovat,“ dodal Rozehnal.