Je to bohužel zvykem posledních let. V Prostějově se objevily další výkopy na nedávno zrekonstruovaných komunikacích. A také praskliny v asfaltu po špatně odvedené práci. „Zajímalo by mě, proč nově rekonstruovaný úsek v Tylově ulici byl zase rozkopán a vyřezána kvůli tomu díra v asfaltu?

To se zas nový asfalt, který je skoro ještě teplý, bude látat? Na Kostelecké se též dělal nový asfalt v úrovni zastávky a je tam mnoho zalitých prasklin novou asfaltovou směsí. Jestli je to v rámci reklamace, tak to dlouho nevydrželo. I Plumlovská je v některých částech popraskaná,“ upozornil magistrát občan Prostějova. „Podle vyjádření odboru správy a údržby majetku města probíhala v ulici Tylova rekonstrukce plynovodu, kde po položení finálního povrchu byla zjištěna závada, která byla opravena lokálním výkopem, jak je v těchto případech běžné. Odbor rozvoje a investic pak sdělil, že v případě Kostelecké ulice se jedná se o krajskou komunikaci, před několika lety se na uvedeném místě nedělala celková rekonstrukce, ale pouze výměna asfaltobetonových vrstev. Plumlovská je rovněž krajskou komunikací. V rámci rekonstrukce se nedělala celková rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev, realizovala se pouze výměna asfaltobetonových vrstev,“ odpověděla na stížnost Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.