Anglický termín re-use lze přeložit jako znovupoužití. Re-use centrum na třídění odpadu je zhmotněním myšlenky, že lepší než něco vyhodit, je to použít znovu.

Nové Re-use centrum, které je obdobou sběrného dvora, plánují ve Stražisku v prostoru u zdejšího rybníka, kde se nyní nachází bývalá prádelna. Chtějí tím předcházet vzniku odpadů, které obec finančně zatěžují. Součástí chytaného projektu je zpevnění plochy, nové oplocení areálu, nákup haly, kontejnerů a přístřešek.