Obyvatelé Okružní ulice v Prostějově tedy rozhodně nežijí v klidové zóně. Hlavně v úseku mezi Brněnskou a Určickou ulicí je dlouhodobě trápí neúměrný hluk z dopravy. Tento problém má několik příčin a zdá se, že hned tak nedojde k jeho odstranění. Úředníci magistrátu odpovídají na stížnosti tím, že se budou snažit jednat s dopravními policisty ohledně možnosti snížit povolenou rychlost v dané lokalitě, navíc v ní důsledkem četných uzavírek ve městě bude konec zvýšenému provozu motorových vozidel až v příštím roce.

 

„Tento problém trápí většinu lidí bydlících v Okružní ulici, hlavně v její části mezi ulicí Brněnskou a Určickou. Prodloužením obchvatu směrem do Krasic narostla hlučnost několika set násobně! Je nám tu známo, že se řeší revitalizace sídliště Mozartova, ale studie podle mě neřeší již tuto problematiku. Podle mého názoru má na hluk vliv více aspektů,“ láteří Antonín Mlčoch z Prostějova. „Nárůst dopravy, což samozřejmě s obchvatem logicky souvisí, jde jen těžko omezit, ale jsou tu věci jako zhoršující se povrch vozovky, která vlivem vybudování nových podélných parkovacích stání na minimální šířku dvou metrů se zúžila na šířku jízdních pruhů opět na minimální šířku tří metrů a s tím související možnost vytlačení aut téměř na krajnici pole. To přece jde technicky řešit,“ napsal občan magistrátu.

Silnice podle něj značně degraduje a jízda přes koleje i díry zvyšuje hlučnost. „Další z hlavních příčin neutěšeného stavu je nadměrná rychlost. V Okružní ulici, kde by měla platit teoreticky maximální povolená rychlost padesát kilometrů za hodinu, jezdí na tomto rovném úseku nejen motocykly, osobní automobily, nákladní a jiné dopravní prostředky běžně rychlostí ´osmdesátkou´ a víc. Když člověk vyjíždí nebo vystupuje z podélného parkování, jde v mnoha případech o zdraví, o častém troubení projíždějících automobilů nemluvě. Nepředpokládám, že by se tady počítalo s nějakou protihlukovou stěnou, která by z větší části tato úskalí řešila, ale určitě je více možností, jak tuto problematiku řešit a stále vzrůstající hlučnost minimalizovat,“ dodal Antonín Mlčoch.

Stěžovatel se ovšem moc kladných reakcí na svůj příspěvek nedočkal. „V případě požadavku na snížení rychlosti bude toto projednáno s dotčenými orgány a v případě souhlasného stanoviska Policie ČR vydáno opatření obecné povahy,“ uvedl stroze Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. „U problematiky zvýšené hlučnosti v Okružní ulici je nutno brát v potaz, že tato komunikace je a bude letos i příští rok součástí objízdné trasy při uzavírkách souvisejících s opravami ve městě,“ přidala další skutečnost vedoucí odboru rozvoje a investic Alexandra Klímková.

Obyvatelé Okružní ulice v Prostějově tedy ještě dlouho nebudou žít v klidové zóně. A jestli vůbec někdy...