Zastupitelé měli v úterý 7. září na návrh rady města schválit rozpočtové opatření ve výši 1,4 milionu korun na dofinancování naplánované revitalizace veřejného prostranství okolo základní školy na Husově náměstí v Prostějově. Městskou zakázku totiž vyhrála firma, která byla sice nejlevnější, ale nabídla cenu, která přesáhla původní předpoklady. Investiční akce města v celkové výši necelých 5,3 milionu korun však nakonec zahájena nebude! Nejen opoziční zastupitelé totiž byli proti...

 

Předmětem veřejné zakázky jsou práce při úpravě okolí školy na Husově náměstí na stavebních objektech. Mají se rekonstruovat zpevněné plochy, proběhnou rozsáhlé sadové úpravy a bude vybudován nový mobiliář. Konkrétně půjde o sedací schody, dřevěné pergolová konstrukce, galerie, plťový chodník s molem, stojany na kola a nové odpadkové koše,“ nastínil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova. „Na tuto lokalitu se dlouhá léta nesáhlo. V minulém období sice šlo o velmi rizikovou lokalitu se zvýšenou kriminalitou, to ale už dnes neplatí. Rada města tuto investici doporučuje,“ dodal Rozehnal. Jak ho doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), jen na novou zeleň je v tomto projektu pamatováno částkou 1,2 milionu korun.

Ohledně této již vyprojektované akce se však strhla bouřlivá diskuse mezi zastupiteli. „Nejsem ten, který nemá rád zeleň a chytrá řešení. Stejně navrhuji tento bod programu odložit, celou zakázku vysoutěžit znovu a projekt přepracovat. Jde o stabilizované území na Husově náměstí, kde uprostřed roste letitý strom. Teď ho za vysokou sumu peněz opravíme a pak do toho budeme vrážet další peníze na opravu a údržbu množství prvků, které jsou naprojektovány. Já si dovedu představit lepší využití 5,3 milionu korun, to je strašná částka,“ pronesl Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). V podobném smyslu se vyjádřili i další zastupitelé z opozice, kteří v tomto bodě programu kupodivu našli oporu i z řad členů radniční koalice. „Připadá mi, že opravdu neumíme hospodařit s veřejnými penězi,“ vyjádřil se také Aleš Matyášek (Na rovinu!). A přidávali se i další zastupitelé, kteří se shodovali, že jde o přemrštěně drahou investici, navíc ve stále rizikové lokalitě. „Chceme něco nového a nákladného v místě, kde to stejně tamní obyvatelé brzy poničí a my to budeme nákladně opravovat,“ dodal další výtku Petr Kapounek (Na rovinu!).

Zastupitelé se nakonec všemi 30 hlasy přítomných shodli, že revitalizace okolí školy na Husově náměstí bude odložena. Dokdy? Než bude vyprojektována levnější alternativa.