Budova školy na území Městské památkové zóny Prostějov potřebuje opravu. O zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby se postará společnost CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov.

 

„Předmětem zmíněného zpracování projektové dokumentace je oprava soklu, oprava a nátěr fasády, nátěry vnějšího líce oken, opravy a nátěry klempířských výrobků budovy školy,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice města ve své pracovní náplni. Podle jeho vyjádření bude však třeba do série oprav zařadit také střechu.

„Na základě provedené vizuální prohlídky fasády a římsy jsou patrné stopy po zatékání do střešní konstrukce. Necháme zjistit stávající stav střechy, zejména posoudit krovy střechy a to z hlediska statického, napadení škůdci a houbami i stav střešní krytiny včetně oplechování dvou věží. Odborný posudek musí obsahovat také návrh oprav a opatření tak, aby se zabránilo pronikání srážkové vody do střešní konstrukce,“ doplnil náměstek.

Zaměření, průzkum střechy a návrh oprav provede firma OK Pyrus, s.r.o., Brno s termínem vyhotovení do konce října tohoto roku.