Rozpočtové opatření ve výši 2 616 000 korun pro stavební investici na Základní škole Prostějov v ulici Melantrichova schválili zastupitelé jednomyslně. „Do rozpočtu města pro rok 2021 byla již na vybudování protipožárního opatření na základní škole v ulici Melantrichova vyčleněna částka 1,8 milionu korun.

Předmětem stavby je provedení protipožárních opatření, konkrétně výměna dveří, výměna oken a odkouření únikových cest v objektu školy. Realizace stavby je rozdělena na etapy s termínem dokončení v roce 2022 a s předpokládaným celkovým finančním objemem 3 389 398 korun,“ upřesnil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.