Tohle byla pro Prostějovsko tak trochu ostuda... Ve čtvrtek 9. září běžela na obrazovce České televize další ze série pořadů Máte slovo, které moderuje energická Michaela Jílková. V souvislosti s očkováním proti covidu tam diskutovala vybraná společnost včetně epidemiologa Romana Prymuly, evolučního biologa Jaroslava Flegra, imunologa Jiřího Šinkory či ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeňka Hostomského. Těmto odborníkům svými dosti svéráznými názory sekundoval Jaroslav Končák, jenž byl na obrazovce opakovaně představen jako „důchodce z Prostějova“.

Jaroslav Končák debatu „obohatil“ svým pohledem na svět, který byl v některých aspektech na hraně paranoidního myšlení. „Povím vám jeden příběh. Starší paní měla úraz a než ji přijali do nemocnice, tak ji píchli injekci proti covidu. Jak to tedy je? Cožpak ta vakcína zabírá hned?“ ptal se sugestivně senior z Prostějova, který podle svých slov mimo jiné organizoval protestní akce proti očkování, během nichž se zastavoval i v domovech seniorů. „Když jsme slyšeli to, jak tam nutí ty staré svým způsobem nesvéprávné lidi k očkování, tak mi z toho bylo na zvracení!“ prohlásil Končák, který jaksi pominul fakt, že právě věk a obezita jsou společným jmenovatelem lidí, u nichž se v případě onemocnění covidem-19 dá očekávat těžký průběh a případně i ohrožení na životě.   

Rovněž požadavek očkování jako předpoklad pro následné ošetření v nemocnici všichni přítomní zřejmě slyšeli poprvé. „Je samozřejmě nesmysl, aby byla požadována vakcína při příchodu do nemocnice. Jediné, co se v takových případech dělá, je, že jsou pacienti testováni,“ reagoval Roman Prymula, který přesto Jaroslava Končáka očividně nepředčil o tom, že seniorka „ve skutečnosti“ byla v nemocnici očkována proti své vůli.

Vakcíny a plynové komory

Nespokojený starobní důchodce měl coby host diskusního pořadu zastupovat „normálního muže z lidu“. Tato kritéria však Jaroslav Končák tak úplně nesplňuje. „On byl, jak to jen říct, ‚svůj‘, už když byl mladý,“ charakterizoval jej Martin K.

Jaroslav Končák byl jedním z hlavních iniciátorů Holešovické výzvy, která už před necelými deseti lety požadovala demisi vlády i tehdejšího prezidenta Václava Klause a zrušení politických stran. V dalším vývoji se její představitelé zaměřili na boj s exekutory, s nimiž často sami měli kvůli svým dluhům neblahé zkušenosti. Jejich zatím posledním terčem se stala opatření proti nemoci covid-19. Na internetových stránkách Holešovické výzvy lze najít i odkazy na články s titulky typu „Vakcíny jsou nové plynové komory a mediální strach do nich vhání milióny lidí“... Nechť si každý udělá úsudek sám.