Důvodem je rekonstrukce komunikace. V termínu od 27. 9. 2021 do 14. 11. 2021 dojde k úplné uzavírce silnice III/4343 ul. Biskupická v obci Kralice na Hané.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. Úsekem silnice III/4343 ulice Biskupická nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách.

Na zmíněné linky byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády budou k nalezení nejen ve vyhledávačích IDOS.CZ a CESTUJOK, ale také budou vloženy spolu s bližšími informacemi o uzavírce zde:

https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4343-ulice-biskupicka-v-obci-kralice-na-hane/.