Pro seniory starší 65 let trvale bydlící na území města Prostějova zajišťuje město Prostějov už šestým rokem sociální službu Senior Taxi. Radní na svém úterním jednání odsouhlasili pokračování této služby zatím až do roku 2023.

„Provozování této služby v Prostějově v letech 2021 až 2023 má přepokládanou hodnotou 1,8 milionu korun včetně DPH. Celková hodnota zakázky byla stanovena ve stejné výši jako v minulém období,“ okomentovala finance náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD). V rámci výběrového řízení byla vybrána ostravská firma Rosi Logistik. Jedná se o stejnou firmu, která službu zajišťovala doposud. „Poplatek pro seniora je dvacet korun za jízdu, tedy i cena zůstává stejná. Seznam přepravních míst zůstal rovněž beze změny,“ doplnila Rašková.