Prestižní ocenění za třídění komunálního odpadu je udělováno každoročně.

Tato soutěž je tradičně součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích v Olomouckém kraji. Zástupce úspěšných měst a obcí ocenili představitelé hejtmanství a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s, na zámku v Plumlově.

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadila Olomouc, následovaná Šumperkem a Prostějovem.

"Máme opravdu radost z tohoto umístění. Děkujeme našim občanům, že třídí. Těm patří toto ocenění, těm patří naše díky," uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a.s., je zapojeno 399 obcí a měst Olomouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM.

"Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné sítě a další doplňková kritéria," vysvětlil 1.náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Nedílnou součástí ocenění jsou i motivační finanční odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na konečném umístění rozdělí celkovou částku 325 tisíc korun.

 

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2021:

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo

Obec Mutkov

2. místo

Obec Lipina

3. místo

Obec Hradčany-Kobeřice

4. místo

Obec Branná

5. místo

Obec Komárov

 

Kategorie 501 – 2 000 obyvatel

1. místo

Obec Majetín

2. místo

Obec Černá Voda

3. místo

Obec Bělá pod Pradědem

4. místo

Obec Charváty

5. místo

Obec Střeň

 

Kategorie 2 001 - 15 000 obyvatel

1. místo

Obec Lipová-lázně

2. místo

Obec Bohuňovice

3. místo

Město Jeseník

4. místo

Obec Velké Losiny

5. místo

Obec Bludov

 

Kategorie obcí nad 15 000 obyvatel

1. místo

Statutární město Olomouc

2. místo

Město Šumperk

3. místo

Statutární město Prostějov

4. místo

Statutární město Přerov

5. místo

Město Hranice