Úklid proběhne stejně jako obvykle v měsíci říjnu a zahájen bude v úterý 4. října 2021. Počínaje tímto dnem budou po Prostějově rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech dle zveřejněného harmonogramu.

Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 4. října: sídl. Hloučela – C. Boudy * sídl. Hloučela – A. Slavíčka * sídl. Hloučela – V. Špály * sídl. Hloučela – J. Zrzavého

úterý 5. října: Vícovská – V. Škracha * B. Šmerala – dál k rybníku * Gen. Dudy č.14

středa 6. října: Waitova – Dr. Horáka * Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

čtvrtek 7. října: Česká  –  Máchova * Riegrova * Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů) * B. Němcové

pátek 8. října: Fanderlíkova-u Sezaka * Fanderlíkova-školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č.8

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

11.10. –  Šárka – Spitznerova

 Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

 Jezdecká – Puškinova

 Husovo nám. – u školy

12.10. –  Arbesovo nám.

sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

V. Nezvala

nám. Spojenců

13.10. – Trávnická  – střed

Švabinského

Havlíčkova 43

Joštovo nám.

14.10. – Dobrovského  –  Tylova

Libušínka

Dobrovského – parkoviště za obchodem

Vodní – Mlýnská

15.10. – Nerudova – domov důchodců

Bezručovo nám.

18.10. – Pod Kosířem – Palečkova

      –  Pod Kosířem  –  Atletická

Rejskova

Volfova  –  Příční

19.10. – Žižkovo nám.

nám. E. Husserla

20.10. – Žešov – hospoda

Žešov – u obchodu

Žešov – dětské hřiště

Žešov - hřiště

21.10. – Domamyslice – u samoobsluhy

Domamyslice – ul. 5.května

Domamyslice – u kapličky

Gen. Sachera

22.10. – Čechovice – u pošty

Čechovice – Luční

Čechovice – u kapličky

Čechovická u ZD

25.10. – Krasice – Západní

Krasice – Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

26.10. – Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K.Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

27.10. – Vrahovice – Jano Köhlera

 Vrahovice – J.Suka

 Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)