Problémy hospodářsky a sociálně ohrožených území v našem regionu a jejich podpora z národní a krajské úrovně se staly tématem dalšího zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). V pořadí už dvacáté druhé setkání se konalo v pátek 1. října v Olomouci.

V Olomouckém kraji je deset z třinácti obcí s rozšířenou působností zařazeno do kategorie hospodářsky a sociálně ohrožených území. „Na minulé RSK OK jsme vyzvali Ministerstvo pro místní rozvoj a další řídící orgány, aby hledaly účinné nástroje, jak těmto ohroženým územím efektivně a cíleně pomoci. Obecně mluvíme o území, kde jsou horší životní podmínky a menší míra příležitostí k rozvoji. Problémem těchto území je například stárnutí populace, horší občanská vybavenost nebo špatná dostupnost veřejných služeb. Na druhou stranu je potřeba hledat i pozitiva a využít nabízený potenciál těchto regionů. Ten se skrývá jak ve vzájemné sounáležitosti obyvatel s územím, tak třeba v rozvoji cestovního ruchu,“ uvedla radní Zdeňka Dvořáková Kocourková, pod jejímž vedením se konference uskutečnila. Stala se také novou místopředsedkyní RSK OK.

U jednoho stolu se sešli zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místních akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj a další organizace.

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje Miroslav Daněk, představil základní informace o připravovaném národním dotačním titulu, který by se měl na podporu těchto území zaměřit. O stavu přípravy projektů definovaných v „Případové studii Jesenicka“ pak informovala jesenická starostka Zdeňka Blišťanová a starosta města Šumperk Tomáš Spurný.

Dalším bodem programu byly možnosti financování silnic II. třídy, zdravotnické záchranné služby, sociálních služeb a středního školství z evropských dotací prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. „Podle předpokladů by první výzvy pro předkládání projektů měly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí roku 2022,“ doplnila Zdeňka Dvořáková Kocourková. Konkrétní seznamy projektů se budou v RSK OK schvalovat v podobě regionálního akčního plánu na začátku příštího roku.