Úklid probíhá stejně jako obvykle v měsíci říjnu a zahájen byl minulé úterý. Počínaje tímto dnem byly po Prostějově rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech dle zveřejněného harmonogramu.

Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem je sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 11. října: Šárka - Spitznerova * Dolní - parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká - Puškinova * Husovo nám. - u školy

úterý 12. října: Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců

středa 13. října: Trávnická  - střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám.

čtvrtek 14. října: Dobrovského - Tylova * Libušínka * Dobrovského - parkoviště za obchodem * Vodní - Mlýnská

pátek 15. října: Nerudova – domov důchodců * Bezručovo nám.

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

18.10. – Pod Kosířem – Palečkova

      –  Pod Kosířem  –  Atletická

Rejskova

Volfova  –  Příční

19.10. – Žižkovo nám.

nám. E. Husserla

20.10. – Žešov – hospoda

Žešov – u obchodu

Žešov – dětské hřiště

Žešov - hřiště

21.10. – Domamyslice – u samoobsluhy

Domamyslice – ul. 5.května

Domamyslice – u kapličky

Gen. Sachera

22.10. – Čechovice – u pošty

Čechovice – Luční

Čechovice – u kapličky

Čechovická u ZD

25.10. – Krasice – Západní

Krasice – Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

26.10. – Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K.Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

27.10. – Vrahovice – Jano Köhlera

 Vrahovice – J.Suka

 Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)