Ve čtvrtek 23. září si primátor František Jura společně se svými náměstky Jiřím Pospíšilem, Miladou Sokolovou, Jiřím Rozehnalem, Alenou Raškovou a Janem Krchňavým přišel prohlédnout nové sídlo Českého svazu ochránců přírody, Regionálního sdružení IRIS na Husově náměstí v Prostějově.

Nová budova nahradila původní objekt, který byl v zoufalém technickém stavu a na konci ledna tohoto roku byl asanován. Na jeho místě nechalo město postavit nové sídlo ochránců přírody. „Součástí novostavby je i zřízeni nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedošlo k půdorysným změnám, ale oproti původnímu objektu jsme přikročili k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ popsal náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, že nová stavba dokončená na začátku letních prázdnin stála městskou pokladnu zhruba 10 milionů korun a byla spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje. Ten přispěl pěti miliony.

„Chtěli jsme, aby objekt pro IRIS, který se zabývá ekoporadenstvím i ekologickou výukou, obsahoval moderní ekologické prvky. Část střechy a dvorní trakt budou zelené, byla provedena extenzivní vegetační výsadba. Na střeše jsou instalovány fotovoltaické panely. Na sloupcích ve dvorní části jsou vysazeny popínavé rostliny. Šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž bude vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku,“ uvedla podrobnosti ke stavbě náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Ochránci přírody z Ekocentra IRIS otevřou své nové působiště 12. října.