V životě menších obcí obzvlášť významných dnů nebývá do roka zase až tak často. Čtvrtek 23. září se do historie Domova u rybníka ve Víceměřicích dozajista zapíše zlatým písmem, protože tehdy byl učiněn první reálný krok k výstavbě nového pavilonu Domova se zvláštním režimem.

Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnila řada významných hostů, Olomoucký kraj reprezentoval náměstek hejtmana pro sociální oblast Ivo Slavotínek a člen zastupitelstva Ladislav Okleštěk. Iniciátorem investičního záměru jsou společně obec Víceměřice, zastoupená starostou Eduardem Novotným, a Domov u rybníka Víceměřice v čele s ředitelem Felipem Sánchezem Lópezem. Záštitu nad tímto projektem převzal herec Pavel Trávníček.

„Hlavní přínos této investice vidím v pozvednutí kvality péče o uživatele, vytvoření dalších pracovních míst a v neposlední řadě rozvoj sociálních služeb v jižní části Olomouckého kraje. Nový pavilon bude situován v našem areálu na místě bývalé hospodářské budovy, která byla zdemolována,“ shrnul základní informace ředitel domova.

„Projekt bude financován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, dále z rozpočtu Olomouckého kraje a rozpočtu obce. Celkový objem finančních prostředků vynaložených na tuto investici přesáhne 70 miliónů korun. Jedná se o největší investici do sociálních služeb v regionu a poděkování patří všem, kteří se na přípravě projektu podíleli,“ přidal trochu čísel starosta Víceměřic s tím, že předpokládaným termínem ukončení výstavby je prosinec roku 2022.

Dopolední program byl doprovázen hudebním vystoupením Divadla Slunečnice z Brna. Obyvatelé Víceměřic se od nynějška mohou těšit na novou výstavbu, která bude symbolickým začátkem druhého století existence sociálních služeb v této obci.