Před dvěma týdny se Večerník zabýval velice obsáhlým tématem ohledně rapidně přibývajícího odpadu, zejména plastů. Na svém úterním jednání se pak prostějovští radní zabývali také neustále rostoucími náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Ty rostou nepřetržitě již pátým rokem.

Náklady na svoz a likvidaci komunálních odpadů v Prostějově od roku 2017 stále rostou. „Pravidelně každý měsíc vyhodnocujeme množství a náklady na likvidaci jednotlivých složek komunálního odpadu svezeného od občanů a uloženého ve sběrných dvorech. Od roku 2017 postupně náklady rostou, v roce 2020 byly ve výši přes 50 milionů korun vůbec nejvyšší v historii města!“ okomentoval situaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Průměrná výše měsíčních nákladů do konce roku 2021 je odhadována zhruba na 4,6 milionu korun. „Z tohoto je zřejmé, že náklady za likvidaci odpadu za měsíce září až listopad 2021 budou asi 13,8 milionu korun. Je to zhruba o tři miliony více, než jsme v rozpočtu na tuto problematiku předpokládali,“ pokrčil rameny Pospíšil s tím, že magistrát tuto situaci finančně dotuje, ale sazbu místního poplatku za komunální odpad zatím nezvyšuje. „V roce 2021, tedy již devátým rokem, zůstává zachována výše sazby poplatku za komunální odpad, a sice šest set korun na poplatníka,“ doplnil první náměstek primátora. 

 

ROČNÍ NÁKLADY NA SVOZ

A LIKVIDACI ODPADU V PROSTĚJOVĚ

rok náklady (v Kč)

2017 41 980 895

2018 42 446 666

2019 45 079 151

2020 50 077 552

Zdroj: Magistrát města Prostějova