V pořadí už 96. jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční v úterý 19. října v zasedací místnosti prostějovské radnice. Konšelé začnou projednávat desítky bodů už od deseti hodin dopoledne. A na programu mají některé hodně zajímavé body, například výběr nového provozovatele veřejných záchodků ve městě.

 

„Budeme projednávat nový požární řád města i návrhy odměn předsedům a členům výborů, osadních výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Vyslechneme si informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností a udělíme výjimky ze zákazu konzumace alkoholu při pořádání akcí Prostějovské zimy. Ano, zabývat se budeme také výběrem nového provozovatele veřejných WC v Prostějově,“ potvrdil Večerníku František Jura, primátor Prostějova.

Radní také projednají zadávací řízení na rekonstrukci brány i dopravního řešení před Městským hřbitovem v Brněnské ulici a výběr firmy, která bude zajišťovat ostrahu magistrátních budov v letech 2022 až 2025. „Na programu máme rovněž diskusi o problematice hlučnosti Discoklubu Morava a zabývat se budeme i v pořadí již druhým návrhem rozpočtu Prostějova pro rok 2022,“ nastínil ještě některé další body programu primátor František Jura.

Na programu mají konšelé jako vždy i projednání rozpočtových opatření ke stavebním investicím. „Hlavně budeme řešit havarijní stav římsy na budově základní školy v Kollárově ulici a vybudování biocentra ve Vrahovicích,“ dodal náměstek primátora Jiří Rozehnal.

V příštím vydání přinese Večerník konkrétní informace o výsledcích jednání prostějovských radních.

 

 

 

 

 

 

IR