Úklid probíhá stejně jako obvykle v měsíci říjnu a zahájen byl minulé úterý. Počínaje tímto dnem byly po Prostějově rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech dle zveřejněného harmonogramu.

Stejně jako každý rok se odpad třídí na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).

Kontejnery jsou na místě vždy v určený den od 15:00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18:00 hodin. Naplňování každého kontejneru odpadem je sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

pondělí 18. října: Pod Kosířem – Palečkova - Pod Kosířem -  Atletická * Rejskova * Volfova  -  Příční

úterý 19. října: Žižkovo nám. * nám. E. Husserla

středa 20. října: Žešov - hospoda * Žešov - u obchodu * Žešov - dětské hřiště * Žešov - hřiště

čtvrtek 21. října: Domamyslice – u samoobsluhy * Domamyslice – ul. 5.května * Domamyslice - u kapličky * Gen. Sachera

pátek 22. října: Čechovice - u pošty * Čechovice - Luční * Čechovice - u kapličky * Čechovická u ZD

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

 

25.10. – Krasice – Západní

Krasice – Moravská za obchodem

Krasice – Na Brachlavě

Kosířská – Na Vyhlídce

26.10. – Vrahovice – Trpinky

Vrahovice – K.Světlé

Vrahovice – Čechůvky točna

Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

27.10. – Vrahovice – Jano Köhlera

 Vrahovice – J.Suka

 Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)