Zlaté kříže Českého červeného kříže třetí třídy za 80 bezplatných odběrů krve si převzali dárci v jednom ze sálů Regionálního centra Olomouc. Ocenění jim ve středu 6. října předal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

A předávání se neobešlo bez prostějovské účasti. Mezi oceněnými je i Prostějovan Jan Lázna, který je znám jako papírový modelář, spolupracovník spolku Hanácký Jeruzalém a také jako dlouholetý středoškolský pedagog.

„Žádné problémy s odběry nedám, tak jsem rád, že určitě několika, možná i desítkám, pacientům pomohla. Proto to dělám. Učím na střední zdravotnické škole, takže vím, že je té krve potřeba dost,“ uvedl exkluzivním rozhovoru pro Večerník, který vám přineseme již v příštím vydání, Jan Lázna. Cena ho samozřejmě potěšila. „Určitě jsem nedával krev kvůli nějakému ocenění, to je jen taková satisfakce za těch pět kýblů krve, které ode mě získali,“ usmál se s humorem sobě vlastním.

Hejtman Josef Suchánek při příležitosti oceňování vyzdvihl důležitost dárcovství i krve jako takové. „Krev je pro člověka tou nejcennější tekutinou a přes veškeré pokroky moderní medicíny je stále nenahraditelná. Bez dárců by lékaři nemohli uzdravovat, proto chci poděkovat za sebe, za kraj i za všechny pacienty, kterým jste zachránili život,“ konstatoval při předávání.

Jan Lázna před sebou ovšem může mít ještě výraznější metu v podobě kříže 1. třídy. Ten získávají lidé, kteří bezplatně poskytnou krev ve 160 případech.