Populace České republiky stárne. Na některých místech se tak rozhodli, že rozšíří kapacity a případně i služby pobytových zařízení pro klienty ve vyšším věku. A jedním z takových je i Jesenec. Nyní uvažují o tom, že by se zdejší domov pro seniory, který se nachází v zámku, značně rozšířil a vyšel vstříc i těm, kteří dosud nemohli na získání pobytu v podobném zařízení dosáhnout.

„Je to teprve v teoretických úvahách a podmíněno tím, že se nám ještě podaří vystavět další budovu. Nyní jednáme se zřizovatelem,“ potvrdila informace Večerníku Andrea Spíchalová, ředitelka domova.

Co konkrétně by tedy mohli v Jesenci poskytovat? „My jsme si to zatím neupřesnili. Spíše by se ale jednalo o klienty pocházející z nízkopříjmového prostředí, kteří nemohou být v návaznosti na svůj zdravotní stav dále v azylových domech. Nejsou zcela soběstační, potřebují už nějakou péči a jsou těžko umístitelní,“ pravila ředitelka.

Faktem zůstává, že domovy pro seniory nepatří k levným záležitostem. Běžné jsou ceny od 7 tisíc za měsíc výše. „Už teď k nám chodí hodně klientů, kteří jsou bez vlastního příjmu, nedosáhnou na důchod. My se musíme snažit jim alespoň ten minimální zajistit, aby mohli přinejmenším zčásti pobytovou službu hradit,“ ujistila Spíchalová, která ubezpečila, že samozřejmostí služby by bylo stravování, zdravotní a sociální péče.

Kdy by však měly plány přejít v realizaci, není úplně jasné. Jak ředitelka zdůrazňuje, zatím se jednání pohybují v rovině teorie. A další záležitostí jsou finanční prostředky. „Vše závisí na tom, jak se podaří postavit novou budovu, což je rovněž podmíněno dotačními tituly. Bez nich by do toho zřizovatel nešel, což chápu,“ konstatovala ředitelka domova.

Jesenec by nebyl prvním zařízením, které by v poslední době přistavovalo. O totéž usilovali ve Víceměřicích, kde zdejší domov U Rybníka již začal s pracemi na novém pavilonu.